lenen kost geld

Snel geld lenen zonder BKR

Snel geld lenen zonder BKR toetsing

Snel geld lenen zonder BKR toetsing, als u dit bewust heeft ingevuld in Google als zoekterm dan weet u al hoe lastig dit kan zijn. Een lening afsluiten zonder BKR toetsing is al lastig genoeg. Als er dan ook nog eens een keer wat haast bij is geboden wordt het zeer zeker niet veel eenvoudiger. Wij willen u hier graag mee helpen. Wij geven graag eerlijke en onafhankelijke tips om voor u het snel geld lenen zonder BKR toetsing veel eenvoudiger te maken. Als eerste zullen wij u in ieder geval aangeven waar u wel, en waar u niet terecht kunt. Dit zal u al bijzonder veel tijdwinst kunnen opleveren. En het scheelt u natuurlijk ook nog eens flink wat frustratie. Want hoe vervelend is het, als u maar aanvragen blijft doen, die elke keer maar weer worden afgewezen. Veel aanbieders van leningen willen u nu eenmaal niet helpen als u een negatieve BKR registratie heeft.

Waar kunt u snel geld lenen zonder BKR toetsing?

Er zijn een aantal mogelijkheden als u geld wilt gaan lenen zonder BKR toetsing. Deze zetten wij overzichtelijk voor u op een rij.

Minilening Particulier geld lenen Gemeentelijke kredietbanken

snel 1000 euro lenen

Een van de bekendste vormen van snel geld lenen zonder toetsing bij bureau krediet registratie is de minilening. Een minilening is een kleine lening tot een bedrag van maximaal € 1000,- met een maximale looptijd van 30 dagen. Bij deze vorm van geld lenen wordt er een eigen toetsing gedaan. Aanbieders van minileningen zijn namelijk niet aangesloten bij het bureau krediet registratie. Hierdoor is één van de mogelijkheden om snel geld lenen zonder toetsing bij bureau krediet registratie mogelijk te maken de minilening.
Met een minilening is het overigens nu niet direct rooskleurig geld lenen. Een minilening heeft niet alleen maar voordelen, er zijn ook wat nadelen.

Voordelen minilening

  • Snel geld lenen zonder BKR toetsing mogelijk
  • Ruimere acceptatierichtlijnen

Nadelen Minilening

  • Korte looptijd van de lening
  • Hoge bijkomende kosten

Er zijn dus wat voor en nadelen bij het afsluiten van de minilening. Er moet wel gezegd worden dat de minilening wel de enige commerciële aanbieder is waarbij het snel geld lenen zonder BKR toetsing nog mogelijk is.

Naast de mogelijkheid om een minilening af te sluiten zijn er gelukkig nog wel wat andere mogelijkheden als het gaat om het snel geld lenen. De belangrijkste niet commerciële vorm van geld lenen is het lenen bij bekenden. Ofwel het particulier geld lenen. Een particuliere verstrekker van leningen zal u niet snel vragen om een BKR toetsing op te vragen alvorens u een onderhandse lening te geven. Het geld lenen van een particulier is daarom ook een vorm van snel geld lenen zonder BKR met mogelijkheden.
Als u geld gaat lenen van bekenden is het wel zaak om goede afspraken te maken over de terugbetaling van de lening, de termijnen en vooral wat te doen als betalen even niet lukt. Goed communiceren is van levensbelang als u de relatie met de verstrekker goed wilt houden. Daarnaast is het voor beide partijen prettig om heldere afspraken te maken. Geld lenen van bekenden is namelijk ook niet geheel zonder risico’s
De laatste optie is niet voor iedereen weggelegd. Dat is namelijk de optie van het lenen bij de Gemeentelijke Kredietbanken. De gemeentelijke kredietbank is een een instelling die leningen verstrekt met een meer sociaal karakter. Het is dus geen commerciële instelling. Snel geld lenen bij de gemeentelijke kredietbanken is haast niet mogelijk, omdat zij niet echt snel werken. Ze verstrekken u bijvoorbeeld pas een lening als u bij de gemeentelijke kredietbank bent langs geweest. Maar geld lenen zonder BKR is wel mogelijk, hoewel, ze doen wel een BKR toetsing maar geven nagenoeg geen aandacht aan een negatieve BKR registratie.

Om te mogen lenen bij de Gemeentelijke kredietbanken moet u aan één of meerdere van de volgende voorwaarde voldoen:

  • Uw inkomen is lager dan 130% van het minimumloon
  • U bent ouder dan 65 jaar
  • U heeft een negatieve registratie bij het BKR en/of problematische schulden

Als u op gesprek mag bij de Gemeentelijke Kredietbanken zullen zij dan nagaan of een lening een optie voor u is, of dat het beter voor u is om de WSNP in te gaan.

Wat kunt u doen aan uw negatieve BKR registratie

Om u in eerst duidelijk te maken wat het BKR doet hieronder een filmpje van het BKR:

Zoals u in het filmpje heeft kunnen zien is het BKR in ieder geval niet de instantie die u zelf een negatieve registratie geeft. De kredietinstelling geeft aan het BKR de opdracht om een negatieve registratie te plaatsen op uw lening. Snel geld lenen zonder BKR toetsing is voor het BKR wel vervelend. Dit om de stichting BKR zich ten doel heeft gesteld om verantwoord krediet te verstrekken. Dit kan haast niet zonder een BKR toetsing.
Als u uw negatieve BKR registratie wilt verwijderen kan dit alleen indien de registratie echt onterecht is geplaatst. U moet dan dus kunnen aantonen dat er geen sprake is geweest van een achterstand. Er zijn diverse bureau’s die aangeven u af te kunnen helpen van een codering. Het gegeven dat geen van deze bureau’s op basis van “no cure, no pay” werkt zegt naar ons idee al voldoende. Deze partijen gaan u niet helpen bij het snel geld lenen zonder BKR toetsing.