lenen kost geld

Doorlopend krediet afsluiten

Wilt u een doorlopend krediet afsluiten? Dan wilt u uiteraard vooraf weten waar u op moet letten. Er zijn een aantal factoren waar u rekening mee zou kunnen houden als u een doorlopend krediet wilt af gaan sluiten. Natuurlijk is het rentepercentage van belang. Maar er zijn een aantal andere zaken die zeer zeker ook mee zouden moeten wegen in het maken van een goede keuze voor een doorlopend krediet. Een doorlopend krediet afsluiten heeft natuurlijk raakvlakken met een persoonlijke lening afsluiten. Maar toch zijn er tussen deze twee varianten ook nog een aantal grote verschillen. Een persoonlijke lening afsluiten is eenvoudiger dan een doorlopend krediet afsluiten, tenminste als het gaat om de zekerheden die u heeft bij de verschillende kredietvormen.

Aandachtspunten bij doorlopend krediet afsluiten

Als u een doorlopend krediet wilt gaan afsluiten zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Als eerste kunt u natuurlijk kijken naar het rentepercentage. Dit is een belangrijk gegeven als u een lening wilt gaan afsluiten. Daarnaast zijn er echter ook nog een aantal andere factoren waar u rekening mee zou kunnen houden. Een ander belangrijk onderdeel bij het doorlopend krediet afsluiten is namelijk de totale kosten voor de lening. Deze totale kosten worden tegenwoordig altijd op het ESIC formulier vermeld. Hier worden de kosten inzichtelijk gemaakt die u moet betalen indien u tussentijds geen extra inlossingen zou gaan doen, als de rente gelijk blijft, en als u geen opnames uit uw krediet zou doen. Zoals u ziet worden in deze totale kostenberekening al aardig wat aannames gedaan. Hierdoor zegt het ESIC formulier niet alles, maar het kan u weer een richtlijn geven.
Daarnaast kunt u nog extra aandacht hebben voor eventuele extra kosten. In de WCK is opgenomen dat bij het geld lenen geen extra kosten voor bemiddeling van de lening in rekening gebracht mogen worden. Voor alleen het afsluiten van een lening kunt u dus niet verplicht worden om extra kosten te betalen.

Dit kan wel indien er naast de lening ook nog een aparte verzekering bemiddeld wordt, bijvoorbeeld voor de risico’s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of onvrijwillige werkeloosheid. Bemiddelaars mogen voor deze verzekeringen wel kosten in rekening brengen. Een verzekering kan overigens door de bemiddelaar niet verplicht gesteld worden.

Extra aandachtspunt bij doorlopend krediet afsluiten

Een extra aandachtspunt bij het afsluiten van een doorlopend krediet is de rente. Het vervelende bij het doorlopend krediet is namelijk dat de rente voor een doorlopend krediet variabel is. Over de hoogte van de rente kunnen vooraf geen inschattingen gemaakt worden. Wel kunt u bij ervaringen van andere consumenten nagaan of deze de ervaring hebben dat de rente van de leningen regelmatig verhoogd wordt. Ook dit geeft natuurlijk niet alle zekerheid, maar kan u wel een beeld geven bij wat de rente de laatste periode heeft gedaan.

 

Doorlopend krediet